TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

Năm 2020 cả thế giới xáo trộn vì đại dịch Covid. Suy thoái do đại dịch gây ra ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động kinh doanh và nguồn việc làm. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và thích nghi nhanh chóng, Tập đoàn CƯỜNG PHÁT GROUP nói chung và Thương hiệu Sơn BIOPAINT nói riêng đã từng bước khắc phục khó khăn, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, biến NGUY CƠ  thành CƠ HỘI để phát triển mạnh mẽ trong thị trường ngành sơn cũng như các lĩnh vực chủ chốt của tập đoàn.

Chat Facebook
Chat Zalo